Selasa, 15 Maret 2011

Jenenge Godhong Basa Jawa

- godhong aren                              - jenenge : dliring
- godhong asem                             - jenenge : sinom
- godhong cocor bebek                  - jenenge : tiba urip
- godhong dhadhap                        - jenenge : tawa
- godhong gedhang enom               - jenenge : pupus
- godhong gedhang tuwa                - jenenge : ujungan
- godhong gedhang garing              - jenenge : klaras
- godhong gebang                          - jenenge : kajang
- godhong jambe                           - jenenge : pracat, dedel
- godhong jarak                             - jenenge : bledheg
- godhong jarak kebo                    - jenenge : lomah-lameh
- godhong jati                                - jenenge : jompong
- godhong kacang brol                   - jenenge : rendeng
- godhong kacang lanjaran             - jenenge : lembayung
- godhong kates                             - jenenge : gampleng
- godhong kecipir                          - jenenge : cethethet
- godhong kelor                             - jenenge : limaran (sewu)
- godhong kemladheyan                 - jenenge : kumudu
- godhong kluwih                           - jenenge : kleyang
- godhong krambil enom                - jenenge : janur
- godhong krambil tuwo                 - jenenge : blarak
- godhong lempuyang                     - jenenge : lirih
- godhong lombok                         - jenenge : sabrang
- godhong mlinjo                            - jenenge : eso
- godhong pari                               - jenenge : damen
- godhong pring                             - jenenge : elarmanyura
- godhong randu                            - jenenge : baladewa (smarakandhi)
- godhong siwalan                          - jenenge : lontar
- godhong tales (kimpul)                 - jenenge : lumbu
- godhong tebu teles                       - jenenge : momol
- godhong tebu garing                     - jenenge : rapak
- godhong tela                                - jenenge : jlegor
- godhong turi                                 - jenenge : pethuk
- godhong waluh                             - jenenge : lomah lameh
- godhong widoro putih                   - jenenge : trawas
- godhong wuni                               - jenenge : mojor

10 komentar: